De Historische Kring Driemond is opgericht door een enthousiast groepje Driemonders en oud-Driemonders met als doel het doen van onderzoek naar - en het bekendheid geven aan de (voormalige) gemeente Weesperkarspel in het algemeen en Driemond in het bijzonder. De activiteiten bestaan uit al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het verzamelen van historisch materiaal bijvoorbeeld door het organiseren van inloopdagen tijdens welke informatie kan worden uitgewisseld
  • het verzorgen van publicaties zoals fotoboeken en thematische verhalen
  • het onderhouden van een informatieve website
  • het geven van lezingen, het verzorgen van tentoonstellingen en het organiseren van excursies
  • het bevorderen en ondersteunen van actief historisch onderzoek

 De nevendoelen zijn:

  • de promotie van Driemond als woonomgeving (aandacht voor het kleinschalige)
  • het vastleggen van de identiteit van Driemond (bewoners, verenigingen, bedrijven, gebouwen, enz.)
  • het ondersteunen van saamhorigheid en betrokkenheid van bewoners
  • het trekken van meer bewoners naar het dorpshuis in de MatchZO

Dit alles niet alleen ten behoeve van onszelf, doch ook voor onze
(klein-)kinderen en bestuurders. Het proces is hierbij minstens zo belangrijk als het doel, iedereen kan en mag meedoen.