Einde Historische Kring Driemond

Op 7 april 2022 is in de Algemene Ledenvergadering het besluit gevallen de Historische Kring op te heffen wegens het ontbreken van nieuwe bestuursleden en is er na 15 jaar een einde gekomen aan de Historische Kring Driemond.

Onze leden is gevraagd om over te stappen naar de Historische Kring Weesp (HKW) en Beppie Lucassen zal zitting nemen in het bestuur van HKW zodat de aandacht voor de geschiedenis van Driemond/Weesperkarspel geborgd is.

De website van de Historische Kring Driemond met de beeldbank blijft bestaan: www.historischekringdriemond.nl en ook blijft Tjark Keijzer voorlopig zijn historische stukjes in de dorpskrant schrijven. De historische bibliotheek in de MatchZo blijft ook (deze boeken mag u niet meenemen).

Als blijvende herinnering voor Driemond is er een “Vroeger en Nu-wandeling” opgezet in het dorp met verwijzingen naar de website. Op 10 september 2022 is deze wandeling feestelijk geopend (zie linksonder op deze pagina voor de link naar de wandeling).

Kijk voor de website van de Historische Kring Weesp op: https://hkweesp.nl

Dank voor iedereen die ons de afgelopen 15 jaar heeft voorzien van verhalen, foto’s, spullen etc.

Leny Schuitemaker

Half november komt er weer een nieuw boekje uit van de Historische Kring Driemond. Dit wordt nr 11 in de serie Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving, met als titel:

Driemond, Linnaeus en Frankendael, Bijna 50 jaar tuinieren in Driemond.

Prijs € 2,50. Te koop op maandagochtend van af 22 november van 10 tot 12 uur in de bestuurskamer van de MatchZo (contant betalen) . Ook leden kunnen dan hun boekje komen halen. Of neem contact op met een van de twee bestuursleden: Beppie Lucassen of Leny Schuitemaker.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit jaar is het bijna 50 jaar geleden dat Volkstuinvereniging Linnaeus naar Driemond kwam. Legendarisch zijn de bijeenkomsten en de feesten waarbij Driemonders zich enthousiast met de tuinders vermengden. Het heeft allerlei relaties opgeleverd. Als Historische Kring Driemond willen we daar een boekje over maken in de serie “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving”.

Ook nu doen Driemonders mee met bijvoorbeeld Bingo-avonden en acties tegen Windmolens maar we zijn juist nieuwsgierig naar verhalen en foto’s van langer geleden.

Kunt u ons verhalen vertellen over contacten met tuinders van Linnaeus (liefde, vriendschap, sporten etc) wij horen het graag.

Het boekje zou in november (voor de feestdagen) uit moeten komen dus het is kort dag want dat houdt in dat we voor 1 september de tekst en foto’s klaar moeten hebben.

U kunt contact met ons opnemen via het emailadres van de historische kring dat u kunt vinden op de contactpagina.

Alvast hartelijk dank,

Leny Schuitemaker, voorzitter Historische Kring Driemond

Graag hadden wij u willen uitnodigen voor de ALV van onze vereniging op 6 mei 2021. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag, het financiële jaaroverzicht en de begroting worden goedgekeurd. Omdat het ook deze keer door Corona niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen willen we u vragen om per email of post te reageren. U vindt de stukken in het secretariaatsdeel van deze website.

Het betreft het volgende:

- Jaarverslag 2020

- Financieel verslag 2020 (gecontroleerd en akkoord kascie 1-4-2021)

- Begroting 2021

- Verslag Procedure rond de ALV 2020,

- Beleidsplan 2021-2025

U heeft tot 6 mei 2021 de gelegenheid om te reageren. Wij gaan er van uit dat als u dat niet doet, u akkoord gaat en het bestuur decharge verleent.

Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (2e termijn) tot 4-2022

Tom Witkamp secretaris, treedt af per mei 2021 (opvolger gezocht)

Leny Schuitemaker voorzitter (3e termijn) tot 4-2022

Tom Witkamp, secretaris, treedt af . Tot nu toe heeft zich geen opvolger gemeld.

Volgend jaar treedt ondergetekende als voorzitter af na 3 termijnen van 3 jaar. Als zich geen nieuwe bestuursleden melden zit er niets anders op dan de Historische Kring Driemond op te heffen. Jammer toch?

We hopen dat u misschien onze nieuwe secretaris wilt worden. Neem gerust contact met een van ons op.

Namens het bestuur

Leny Schuitemaker, voorzitter

 

 

In eerdere berichten hebben wij aangegeven dat de Algemene Ledenvergadering van de HKD zou plaatsvinden op 1 april 2021.
Omdat het vanwege corona nog steeds niet mogelijk is om bij elkaar te komen, hebben wij als bestuur besloten om de vergadering te verplaatsen naar 6 mei 2021. Ook deze datum is onder voorbehoud. 
 
Namens het bestuur van de HKD,
Beppie Lucassen
Penningmeester