Hebt u wat met Diemond en omgeving? Bijvoorbeeld omdat u er woont of gewoond hebt? Vraagt u zich daarbij misschien af hoe Driemond is ontstaan, hoe het bestuur was geregeld of welke bronnen van bestaan bestonden? Of wellicht vindt u het leuk om te weten of uw voorouders hier ook al woonden.

Voor al deze onderwerpen kunt u bij een historische kring terecht. Ook Driemond kent een historische kring die zich met dit soort zaken bezig houdt. Een aantal enthousiaste mensen hebben hiertoe het initiatief genomen en zijn in 2006 gestart met de Historische Kring Driemond.

We houden ons bezig met het in kaart brengen van de geschiedenis van Driemond en werken gezamenlijk aan zaken zoals het verzamelen van materiaal, het doen van historisch onderzoek, het publiceren van artikelen en boeken en het geven van lezingen.