18 maart 2016

Dorpsraad in nood

"De mens heeft wel gebrek aan medemenselijkheid. De Dorpsraad zal hier veel aan kunnen bijdragen. Zij kan de mensen dichter bij elkaar brengen. Ook kan zij de schakel zijn tussen de bevolking en het gemeentebestuur. De grond van het gemeenschappelijk mens zijn is de basis van de Dorpsraad." Dit zei wethouder J. Tabak van de gemeente Amsterdam in zijn installatierede van de Dorpsraad Driemond. In het Verenigingsgebouw aan de Provinciale Weg waren op die 21e april 1967 een 40-tal bezoekers aanwezig, waaronder 6 leden van de voormalige gemeenteraad van Weesperkarspel.

Daar er geen kandidaten naar voren kwamen, besloten die leden voorlopig de Dorpsraad te vormen.
Later werd de Dorpsraad uitgebreid met vertegenwoordigers van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties

Op 10 maart van dat jaar was bij de notaris al de akte vn oprichting van de Stichting Dorpsraad Driemond en omstreken voor Algemene Belangen, zoals onze Dorpsraad officieel heet, gepasseerd.
Volgend jaar dus 50 jaar oud!

Ons dorp was nog geen jaar ervoor (10-8-1966) bij Amsterdam gevoegd. Andere dorpen - Ransdorp, Holysloot, Zunderdorp, Durgerdam, Schellingwoude en Sloten/Oud Osdorp - waren ons voorgegaan en hebben ook een dorpsraad.

Waarom zo'n dorpsraad?
De afstand tot het gemeentebestuur van een grote stad was en is voor de vragen en problemen van een kleine gemeenschap vaak te groot; men voelde zich niet gehoord. Een dorpsraad als spreekbuis
van de bevolking kan een verbinding vormen. Al snel was duidelijk dat deze dorpsraad geen bestuursverantwoordelijkheid zou krijgen en ook niet door verkiezingen zou worden samengesteld. "Een dorpsraad is geen politiek orgaan" (maar een stichting - TK).

De eerste, langstzittende en bekendste voorzitter van de Dorpsraad, Jo Kruiswijk, reageert hiermee op een ingezonden stuk in de Nieuwe Weesper van 5 mei 1967 van N. Dalmulder. Deze bepleitte daarin democratische verkiezingen. Ook geeft Kruiswijk (zie foto) in zijn weerwoord aan wat volgens de statuten het doel van de Dorpsraad is:

"De stichting stelt zich ten doel naar de aard van de behoefte van het dorp Driemond en omstreken, de belangen in het algemeen te behartigen, waar nodig en mogelijk de sociaal-culturele belangstelling
aan te moedigen en de maatschappelijke zorg te bevorderen, alsmede ten behoeve van de dorpsgemeenschap kontacten te onderhouden met het gemeentebestuur."
Wat formeler, maar wel hetzelfde als wat wethouder Tabak zei.

Op onderstaandee foto zie je dat verbeeld: Burgemeester W. Polak op bezoek in Driemond onder begeleiding van J. Kruiswijk (op de rug gezien) in gesprek met een bewoner (dhr. Roest).


In onze tijd van schaalvergroting en centralisatie - de stadsdelen zijn ook aan het verdwijnen - en van minder "ouderwetse" gemeenschapszin, is een samenbindende dorpsraad van nog meer belang. Het is daarom een groot probleem als deze gaat verdwijnen. En dat dreigt!!Het dagelijks bestuur is vleugellam: De voorzitter is vertrokken per 1 maart en er is al enige tijd geen penningmeester.

Meldt u zich als u een van deze functies kunt vervullen! Aarzel niet.

Tjark Keijzer