Dorpskrant Driemond, mei 2009

Tentoonstelling Oorlogstijd 1940-1945

Op 4 mei 1940 werd ons land bij de 2e wereldoorlog betrokken die al op 1 september1939 begonnen was.

Ons land was al snel door de Duitsers bezet en dat had veel invloed op ons leven en vooral op onze vrijheid. De vrijheid van meningsuiting verdween doordat de kranten onder censuur kwamen te staan, maar hiervoor in de plaats kwam de illegale pers.

Het verblijf van Joden in Nederland werd verboden en deze bevolkingsgroep werd afgevoerd naar de vernietigingskampen of zij doken onder. Fietsen werden in beslag genomen. Het aantal studenten werd beperkt en moest een belofte van loyaliteit afleggen d.w.z.geen vijandige houding tegen de Duitsers aannemen.

Wij mochten niet naar de Engelse radiozenders luisteren en moesten zelfs onze radio’s inleveren. Ook moest men ‘s avonds op tijd binnen zijn en mocht men vaak niet meer na acht of negen uur op straat . Men moest een persoonsbewijs bij zich dragen en indien je Joods was werd de letter J hierop vermeld.

Doodstraffen werden op straat uitgevoerd. Bombardementen brachten veel schade aan.

Henk Niesing en Cor Draaijer van de Historische Kring Drieomond hebben veel materiaal uit die tijd verzameld en willen u dit graag tonen als herinnering. Conclusie :Vrijheid is van grote waarde.

De tentoonstelling wordt gehouden in het Dorpshuis. U bent van harte welkom!! De toegang is gratis.

Vrijdag 8 mei, 14.00 – 22.00 uur
Zaterdag 9 mei, 10.00 – 16.00 uur