Klik erop om te lezen. 

De belastingdienst heeft laten weten dat ons de ANBI status is toegekend, zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016!

Deze ANBI status maakt het mogelijk onder gunstig fiscale condities iets na te laten of te schenken aan de Historische Kring Driemond.

Leny Schuitemaker
Voorzitter 

Waar blijft de tijd?

Een verzuchting vaak gehoord bij ouder wordende mensen. Als je jonger bent, volop in je drukke leven staat, moet je op zoek naar tijd want daar heb je meestal te weinig van. In één opzicht is de tijd verdwenen uit ons dorp: al maanden is de enige openbare klok, die aan het Zandpad, weg. Niet dat je niet op tientallen manieren de tijd kunt raadplegen, maar toch, die automatische blik op de klok als je het dorp in- of uitgaat, je mist het. Het zal wel wennen zoals zo veel verdwenen dingen. Treuren we nog om de treurwilg die vorstelijk op de Geinbrug stond?

Vijftig jaar geleden verdween de eeuwenoude gemeente Weesperkarspel. Nooit meer zal iemand die geboorteplaats nog in zijn paspoort krijgen. Onze 50-minners zijn voornamelijk Amsterdammers. Overal zie je de trend dat kleine gemeenten opgaan in een groter geheel. Maar ook neemt de zorg toe om zo veel eigens en vertrouwds te verliezen.
Waar blijft de tijd? “Uren, dagen, maanden jaren vliegen als een schaduw heen,” werd op Oudejaarsavond in de kerk gezongen in het besef dat je op de laatste dag van het jaar stil moet staan bij het snel verstrijken van de tijd. Je hebt nog zoveel te doen en het leven is eindig! Gelukkig laat de tijd zich ook herbeleven. Wij zien in de Historische Kring Driemond steeds weer hoe mensen genieten van het ophalen van herinneringen aan de voorbije tijd; in menig gesprek komt die weer boven en beleeft men er veel plezier aan. Daarom leggen wij er ons op toe zoveel mogelijk te bewaren.

Wat brengt de komende tijd? Langzaam zien we een droomwijk verrijzen aan de rand van het dorp en in het dorp verschijnt weldra een mooi gebouw voor onze senioren. De kleine, oude gymzaal verdween, maar er staat al enkele jaren een mooi Matchzo en Ali’s wrakke patatcaravan werd een fraai cafetaria, en ook is er weer een echte kroeg. Het onzalige plan voor de Geinbrug verdween en er komt vast een beter plan.

En nog steeds zijn veel dorpsgenoten actief als vrijwilliger om ons Driemond prettiger te maken. Met een optimistische blik op de toekomst wensen wij u een mooi 2017!

Het bestuur van de Historische Kring Driemond

Het zesde boekje in de serie “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en omgeving” van de Historische Kring Driemond is uit:

Middenstand in Weesperkarspel, Levensmiddelen.

Op basis van het gedicht uit 1948 : het “middenstandstoernooi “hebben leden van de Historische Kring een boekje samengesteld over de levensmiddelenwinkels die er vlak na de oorlog in Driemond waren, zoals bakker Smit, vader en moeder Bleijenberg, slager Dalmulder en kruidenier Millenaar.

Voor een klein prijsje, € 4,-, heeft u een leuk en verantwoord cadeautje. Te koop bij de firma Bleijenberg èn elke 2e zaterdag ’s middags in het Historisch Huis. Of vraag ernaar bij iemand van het bestuur.
Per post opsturen kan ook. Dan kost het € 6,50, over te maken op rekening  NL25RABO0126624666 t.n.v. Historische Kring Driemond onder vermelding van "boekje deel 6" en het verzendadres.

 

 

De werkgroep middenstand heeft besloten om een foto-expositie te houden over de levensmiddelenwinkels in Weesperkarspel en wel op:

Vrijdag 18 november van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

en

Zaterdag 19 november  van 10.00 tot 12.00 uur

In Huize Historica.

Koffie en thee zijn tegen een schappelijke vergoeding beschikbaar.

Op die dagen kan tevens het nieuwe boekje over dit onderwerp gekocht worden. Leden kunnen het afhalen.

Leny Schuitemaker
Voorzitter