klik erop om te lezen.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 april jl. is Beppie Lucassen benoemd tot penningmeester.

Beppie volgt Jan Buurman op die tot ons verdriet op 29 maart jl. is overleden.

Hieronder een paar foto's van deze bijeenkomst.

 

 

 

 

De Historische Kring Driemond heeft onlangs de laatste hand gelegd aan de digitalisering van een omvangrijke diacollectie die afkomstig is uit de nalatenschap van de amateurhistoricus Jaap de Wildt. De collectie bevat zo’n 1500 dia’s die allen betrekking hebben op de voormalige gemeente Weesperkarspel. Bij elkaar geven ze een fraai tijdsbeeld van een agrarisch gebied dat midden jaren zestig van de vorige eeuw, na de opheffing van deze gemeente, voor een groot deel bedolven werd onder het zand van de Amsterdamse stadsuitbreiding. Namen als Hoge Bijlmer, Lage Bijlmer, Zwetskade en het buurtschap Gaasperdam verdwenen daarmee voorgoed van de kaart. Door deze  diacollectie op te nemen in haar beeldbank zorgt de Historische Kring Driemond ervoor dat deze unieke beelden bewaard blijven voor het nageslacht. 

Omdat we geloven dat er nog menige Weesperkarspelnaar in leven is die iets interessants te melden heeft over een bepaalde afbeelding, bieden wij de bezoekers van de beeldbank de mogelijkheid om afbeeldingen te voorzien van commentaar.

De beeldbank met daarin de collectie kan worden benaderd door in de linker menukolom van onze website "beeldbank" te kiezen.

Leny Schuitemaker

Voorzitter Historische Kring Driemond

 

klik erop om te lezen.

In onze serie Historische Schetsen is een nieuwe uitgave beschikbaar gekomen: Deel 5 Buitenplaatsen.

Tussen 1600 en 1900 lieten gefortuneerde stedelingen buitenplaatsen bouwen in het landelijke buitengebied, zodat ze in de zomer de drukke en stinkende stad konden ontvluchten.  Men kon daar bijkomen van drukke werkzaamheden en de tijd doorbrengen met kunst: poëzie, muziek, beeldende kunst maar ook spelen, en men kon genieten van de frisse buitenlucht, van planten en bloemen. In Weesperkarspel, waartoe vroeger Driemond hoorde, bouwde Amsterdammers buitenhuizen langs het Gein, de Gaasp en de Vecht. De meeste buitenplaatsen zijn inmiddels verdwenen.

In de serie “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving” heeft deel 5 de Buitenplaatsen in Driemond tot onderwerp. Er worden er 24 behandeld.

Het boekje is te koop bij de enige winkel in Driemond: de firma Bleijenberg aan het Zandpad, of op de tweede zaterdag van de maand, ’s middags in Huize Historica, Lange Stammerdijk 33, en kost € 3,50.

U kunt het boekje ook bestellen door € 5,- over te maken op rekening  NL25RABO0126624666 t.n.v. Historische Kring Driemond onder vermelding van de titel van het boekje: ”Buitenplaatsen” en uw adres.